ინოვაციური მიდგომები უკეთესი შედეგისთვის
ჩვენი მიზანი კლიენტების ყოველდღიური სამუშაოს გამარტივებაა. დღევანდელი ბიზნეს გამოწვევების გათვალისწინებით შევქმენით პროგრამული გადაწყვეტები, რომლებიც აიოლებენ ადამიანური კაპიტალის მართვას, კომპანიის პროცესების დალაგებასა და თანამშრომელთა შედეგიანობის ამაღლებას.
ვინ ვართ ჩვენ?
ვაბაკო არის ბიზნეს პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებელი კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.
ჩვენი პროდუქტები იქმნება იმისთვის, რომ დავეხმაროთ კლიენტებს საკუთარი ბიზნესის უფრო ეფექტურად მართვაში. დავეხმაროთ ისეთი ინსტრუმენტების მიწოდებით, რომლებითაც შესაძლებელია: კოლაბორაციის, უნარების და კომპეტენციების განვითარების, ტალანტების მოძიების, ბიზნესის სიღრმისეული ანალიტიკის, რესურსების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და ბიზნეს პროცესების ავტომატიზება.
პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, რომელიც ყოველივე ზემოთქმულს პასუხობს - რთულია. მიზნის მისაღწევად აუცილებელია სწორი გუნდის ჩამოყალიბება და მისი ერთიანობის შენარჩუნება. ვთვლით, რომ გუნდში განსხვავებული ხედვისა და კომპეტენციის ადამიანების შეკრებაა აუცილებელი. ადამიანების რომლებიც არიან პროფესიონალი, ენთუზიასტი და კლიენტის საჭიროებებზე ორიენტირებული. მხოლოდ ასეთი გუნდითაა შესაძლებელი მაღალი შედეგის მიღწევა.
ჩვენი ექსპერტიზა
ტალანტების მართვა
შესრულებული სამუშაოს და მიზნების შეფასება
უნარების და კომპეტენციების განვითარება
მოძიება და დაქირავება
კომპენსაციის მართვა
კოლაბორაცია და კომუნიკაცია
ბიზნეს პროცესების მართვა
დოკუმენების მართვა
ფილოსოფია
გვჯერა, დღევანდელ სამყაროში ინფორმაცია ყველაზე ფასეული რამ არის, რომ მუშაობიდან სასურველი შედეგის მიღება მხოლოდ შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებითაა შესაძლებელი. ინსტრუმენტების, რომლებიც გვაძლევენ ინფორმაციის შენახვის, სტრუქტურირებისა და გაანალიზების საშუალებას. გამოსადეგი მხოლოდ ის პროგრამული უზრუნველყოფაა, რომელიც ამ სამივე ფაქტორს ითვალისწინებს. ჯობს სისტემა იყოს პატარა, ითვალისწინებდეს ძირითად ფაქტორებს ერთი საკითხის გარშემო და მოიცავდეს მხოლოდ იმ ფუნქციონალს, რომელსაც მომხმარებელი გამოიყენებს. ფუნქციონალის ხიბლი მის სიმარტივესა და გამოყენებადობაშია.
ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ გადაწყვეტები რომლებსაც ვქმნით იყოს მარტივი, გასაგები, სწრაფი და მრავალფუნქციური. ვთვლით, რომ ნებისმიერი სისტემა კონკრეტულ პრობლემებს უნდა ჭრიდეს და იძლეოდეს დასკვნების გაკეთების საშუალებას. ამიტომ ყოველი სისტემა რომელიც იქმნება ვაბაკოში შემუშავებულია ინოვაციური მიდგომით. ჩვენი გადაწყვეტები იქმნება იმისთვის, რომ კლიენტმა მიიღოს არა მშრალი ინფორმაცია, არამედ დაგროვილი მონაცემების ანალიზის რეალური საშუალება.
ბოლო პოსტები
31 მაისი, 2014   რეზო ლომიძე
კარგად გაწერილი ინსტრუქციის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ დაასკვნათ თუ რამდენად შეესაბამება კონკრეტული თანამშრომელი დაკავებულ თანამდებობას. გააანალიზებთ, თუ რამდენად გაუმკლავდება თანამშრომელი მენეჯერის მიერ მისთვის დასახულ ამოცანებს. გამოავლენთ თუ რომელ თანამშრომელს ესაჭიროება ტრენინგი და რაში.  სრულად
28 მაისი, 2014   რეზო ლომიძე
ნებისმიერი ადამიანისათვის უმნიშვნელოვანესია იცოდეს თუ რას აკეთებს და რატომ. თანამშრომელი, რომელსაც არ აქვს მკაფიო ხედვა იმის შესახებ, თუ რას მოელის მისგან დამქირავებელი, მუდმივ სტრესშია. მან არ იცის რა ითვლება წარმატებად და რა წარუმატებლობად. ეს ყველაფერი კი არა მხოლოდ თანამშრომლის შედეგიანობას, არამედ სამუშაოსადმი მათ ზოგად განწყობას განაპირობებს.  სრულად
15 აპრილი, 2014   სოსო ფიფია
ის თუ რამდენად წარმატებულია ორგანიზაცია, მისი პერსონალის კვალიფიციურობითაა განპირობებული. წარმატება განისაზღვრება პროექტების, სამუშაო ჯგუფების, დეპარტამენტების და საბოლოო ჯამში მთლიანად ორგანიზაციის დონეზე იმ ადამიანების მიერ, ვინც ამ ორგანიზაციაში მუშაობს. ხშირ შემთხვე- ვაში დღევანდელობაში კომპანიის მმართველები ამას უმეტესად ვერ იაზრებენ.  სრულად
ელ. ფოსტა
ტელეფონი