• მთავარი
  • პროდუქტები
  • ბლოგი
  • კომპანია
  • კონტაქტი

ბლოგი

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესები

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესები

საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრული მინიმალური დღეების რაოდენობა ორსულობის, მშობიარობის ან ბავშვის მოვლის მიზეზით აღებულ შვებულებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ნახოთ ცხრილში:

 

 

ანაზღაურებადი

ანაზღაურების გარეშე

ორსულობის გამო

183 კალედნარული დღე

730 კალენდარული დღე

გართულებული ორსულობის გამო

200 კალენდარული დღე

730 კალენდარული დღე

მშობიარობის გამო

183 კალენდარული დღე

730 კალენდარული დღე

ტყუპებზე მშობიარობის გამო

200 კალენდარული დღე

730 კალენდარული დღე

ბავშვის მოვლის გამო

183 კალენდარული დღე

730 კალენდარული დღე

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვის შვილების გამო

90 კალენდარული დღე

550 კალენდარული დღე

 

ანაზღაურებადი ნიშნავს ერთჯერად 1000 ლარს, რომელსაც სახელმწიფო იხდის. ათასზე მეტს სახელმწიფო არცერთ შემთხვევაში არ გადაიხდის.

დავუშვათ, ელენემ ორსულობის მიზეზით შვებულება აიღო და სამსახურში ორი თვე არ დადიოდა. ვთქვათ, ეს ორი თვე ივნისი და ივლისი იყო. ივნისში 30 კალენდარული დღეა, ხოლო ივლისში - 31. ანუ, ელენემ 61 კალენდარული დღე გააცდინა.
განვიხილოთ ორი შემთხვევა ამ სიტუაციაში:

შემთხვევა #1

ელენეს ფიქსირებული ხელფასი 400 ლარია. ის ივნისსა და ივლისში 800 ლარს აიღებდა რომ არ გაეცდინა:

400 * 2 = 800

რამდენს აუნაზღაურებს სახელმწიფო?

სახელმწიფო მას სრულად აუნაზღაურებს თანხას, რადგან ჯამურად მისი ასაღები ხელფასი 1000-ს არ აღემატებოდა:

800 < 1000

 

შემთხვევა #2

ელენეს ფიქსირებული ხელფასი 1000 ლარია. მას ივნისსა და ივლისში 2000 ლარი უნდა აეღო, რომ არ გაეცდინა:

1000 * 2 = 2000

რამდენს აუნაზღაურებს სახელმწიფო?

სახელმწიფო მას მხოლოდ 1000 ლარს მისცემს რადგან ეს მაქსიმუმია, რასაც იგი ანაზღაურებს.

2000 > 1000

 

შემთხვევა #3

განვიხილოთ ოდნავ განსხვავებული შემთხვევაც, როდესაც ელენეს საშვებულებო ხელფასი 1000 ლარზე ნაკლები გამოსდის.

ელენემ ორსულობის გამო შვებულება აიღო და სამსახურში 214 კალენდარული დღე არ დადიოდა. ვთქვათ, ელენეს თვიური ხელფასი 140 ლარია. რამდენს აუნაზღაურებს სახელმწიფო?

ანაზღაურებადი მხოლოდ 183 დღეა. 183 დღე იგივე 6 თვეა, ანუ, ელენეს ჯამური ანაზღაურება 840 ლარი უნდა ყოფილიყო:

140 * 6 = 840

840 < 1000

ელენეს 183 დღეზე მეტი არ აუნაზღაურდება არცერთ შემთხვევაში. ელენემ 214 დღე გააცდინა, რაც იგივე 7 თვეა:

140 * 7 = 980

980 < 1000

მიუხედავად იმისა, რომ მისი 7 თვის ხელფასიც კი 1000 ლარზე ნაკლები გამოდიოდა, სახელმწიფო მას მხოლოდ 6 თვეს აუნაზღაურებს, რადგან არა მხოლოდ თანხას (1000 ლარი), არამედ დღეების რაოდენობასაც (183 კალენდარული დღე) ენიჭება მნიშვნელობა.

 

სახელმწიფო ამ ტიპის შვებულებებს ყველა შემთხვევაში ანაზღაურებს, კომპანიებს კი ანაზღაურების არანაირი ვალდებულება არ აქვთ. მიუხედავად ამისა, კეთილი ნებით ამას ხშირად აკეთებენ. ერთ-ერთი გავრცელებული პრაქტიკაა რამდენიმე თვის ხელფასის სრულად გადახდა დასაქმებულისთვის, ზოგი კომპანია მთელი პერიოდის განმავლობაში ხელფასის ნახევარს, ზოგი კი – მთელი პერიოდის ხელფასს სრულად ანაზღაურებს.

გაყიდვები : +995 322 10 88 10
contact@vaba.co