• მთავარი
  • პროდუქტები
  • ბლოგი
  • კომპანია
  • კონტაქტი

Payroll

ფიქსირებული ხელფასები

 

ფუნქციონალი მოგცემთ ფიქსირებული ხელფასების მარტივად მართვის საშუალებას. სახელფასო სტრუქტურის შექმნისას თქვენ განსაზღვრავთ ფიქსირებული ხელფასის გაანგარიშების ლოგიკასა და ფორმულას. მობილობის ოპერაციების გაფორმებისას კი ყველა თანამშრომელს დაუნიშნავთ ფიქსირებული ხელფასის შესაბამის ოდენობას.

სისტემა აგრეთვე გაძლევთ ხელფასების დარიცხვის პერიოდულობის განსაზღვრის შესაძლებლობას. მაგალითად, შესაძლებელია, რომ ხელფასი გასცეთ თვეში ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ და ა.შ. სისტემა თქვენთვის სასურველი პერიოდულობით გაიანგარიშებს თანამშრომლის კუთვნილ ხელფასს იმ პარამეტრების გათვალისწინებით, რასაც თქვენ ფორმულაში მიუთითებთ. ასეთი პარამეტრი შეიძლება იყოს ფაქტობრივად ნამუშევარი დრო, გადახრა სამუშაო გრაფიკიდან, სამუშაო განაკვეთი და ა.შ.