• მთავარი
  • პროდუქტები
  • ბლოგი
  • კომპანია
  • კონტაქტი

Payroll

ერთჯერადი დარიცხვები და დაქვითვები

 

გარდა სახელფასო კომპონენტებისა, რომლებიც პერიოდულია და თანამშრომლის საკომპენსაციო პაკეტში ერთიანდება, სისტემაში არსებობს ერთჯერადი დარიცხვებისა და დაქვითვის სახეობების შექმნის საშუალება. ასეთი ერთჯერადი მოვლენა შეიძლება მაგალითად იყოს პრემია, ჯილდო, ბონუსი ან ჯარიმა.

ერთჯერად სახელფასო კომპონენტებს, პერიოდულის მსგავსად, შეგიძლიათ განუსაზღვროთ გამოთვლის ლოგიკა. მაგალითად, ბონუსი შეიძლება ითვლებოდეს როგორც მთლიანი ხელზე ასაღები თანხის 100%, ან თანხა ეთითებოდეს ხელით. ერთჯერადი დარიცხვებისა და დაქვითვებისთვის თქვენ გაანგარიშების ნებისმიერი ლოგიკის აწყობა შეგიძლიათ.