• მთავარი
  • პროდუქტები
  • ბლოგი
  • კომპანია
  • კონტაქტი

Payroll

საშემოსავლო გადასახადი, შეღავათები და დეკლარირება

 

სისტემა გაძლევთ საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებული ყველა პარამეტრის განსაზღვრის საშუალებას. მაგალითად: საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი, თანამშრომლის კუთვნილი შეღავათები და შეღავათების პერიოდულობა.

მითითებული პარამეტრების გათვალისწინებით, სისტემა ავტომატურად გამოიანგარიშებს საშემოსავლო გადასახადებს ყოველი დარიცხვის დაქვითვისა და სარგებლის პროგრამის გათვალისწინებით.

სისტემაში აგრეთვე გათვალისწინებულია შემოსავლების სამსახურისთვის და სტატისტიკის დეპარტამენტისთვის წარსადგენი ანგარიშგებები. ხელფასების გაცემის შემდეგ, სისტემა თავად აგენერირებს თვის განაცემთა ინფორმაციას.