• მთავარი
  • პროდუქტები
  • ბლოგი
  • კომპანია
  • კონტაქტი

Recruiting

გამოცდების ჩატარება

 

გამოცდა არის კონკრეტულ თარიღში, კონკრეტული ადამიანებისათვის (გამოცდის მონაწილეები) დანიშნული ღონისძიება. ამ ღონისძიების ფარგლებში გამოცდის მონაწილეებმა ელექტრონულად უნდა გაიარონ (დაწერონ) თქვენს მიერ განსაზღვრული ტესტები. გამოცდაში ეთითება:

  • ტესტი, რომელზეც გამოცდა ტარდება;
  • მონაწილეების ტიპი (თანამშრომლებისათვის ტარდება ის თუ – კანდიდატებისათვის);
  • გამოცდის დაწყებისა და დასრულების დრო;
  • გამოცდის მონაწილეების სია, მონაწილეობის მიზეზების მითითებით (მიზეზი შეიძლება მრავალგვარი იყოს. მაგ: ატესტაცია, პროფესიული უნარების შემოწმება).

მას შემდეგ, რაც ყველა ეს მონაცემები შეივსება თქვენ ერთი კლიკით შეგიძლიათ დააგენერიროთ საგამოცდო ვარიანტები მონაწილეთათვის. ყოველ ვარიანტს გააჩნია უნიკალური კოდი, რომელიც მონაწილემ გამოცდის ჩასაბარებლად აუცილებლად უნდა შეიყვანოს სისტემაში. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ კოდი აქტიურია მხოლოდ გამოცდის აქტიურობის პერიოდში.